a
THCS Nguyễn Tuấn Thiện
a
lễ trao tặng thư viện thông minh cho trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện

lễ trao tặng thư viện thông minh cho trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện

  • 31/01/2015
trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện
Đại diện sở giáo dục Hà Tĩnh có Cô : Phan Thanh Hà .
Đại diện phòng giáo dục và đào tạo Hương Sơn có
- Thầy : Nguyễn Trường Giang – Phó trưởng phòng
- Thầy : Hà Huy Tuấn - Chuyên viên
Đại diện công ty điện tử SamSung có Ông: Cao Hải Quang.
Về phía trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện có thầy : Nguyễn Huy Bửu : Hiệu trưởng nhà trường và tập thể hội đồng sư phạm nhà trường cùng 500 em học sinh.
trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện
Đại diện sở giáo dục Hà Tĩnh có Cô : Phan Thanh Hà .
Đại diện phòng giáo dục và đào tạo Hương Sơn có
- Thầy : Nguyễn Trường Giang – Phó trưởng phòng
- Thầy : Hà Huy Tuấn - Chuyên viên
Đại diện công ty điện tử SamSung có Ông: Cao Hải Quang.
Về phía trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện có thầy : Nguyễn Huy Bửu : Hiệu trưởng nhà trường và tập thể hội đồng sư phạm nhà trường cùng 500 em học sinh.
Thư viện thông minh là dự án nâng cấp thư viện tại các trường Trung học cơ sở và trung học phổ thông trong cả nước nhằm giúp các em Học sinh tiếp cận với Công Nghệ thông tin và văn hóa đọc,trang bị thêm kiến thức.
Đây được xem là mô hình thư viện hoàn chỉnh dành cho học sinh trung học với 4 yếu tố: Phần cứng và thiết bị, phần mềm quản lý thư viện, các đầu sách và đĩa được lựa chọn và giới thiệu bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, các hoạt động đào tạo cho người quản lý thư viện và khuyến khích học sinh đọc sách.
Hết tháng 12 năm 2014, Samsung đã tài trợ 50 thư viện thông minh cùng 200.000 đầu sách đến với 60.000 học sinh khắp các vùng trên cả nước.
Riêng ở Hà Tĩnh dự án đã đầu tư thư viện thông minh cho 5 trường THCS. Mỗi thư viện có trị giá gần 200 triệu đồng, ngoài ra hàng năm Samsung sẽ bổ sung thêm các đầu sách cho các thư viện trên.
Thư viện thông minh là dự án nâng cấp thư viện tại các trường Trung học cơ sở và trung học phổ thông trong cả nước nhằm giúp các em Học sinh tiếp cận với Công Nghệ thông tin và văn hóa đọc,trang bị thêm kiến thức.
Đây được xem là mô hình thư viện hoàn chỉnh dành cho học sinh trung học với 4 yếu tố: Phần cứng và thiết bị, phần mềm quản lý thư viện, các đầu sách và đĩa được lựa chọn và giới thiệu bởi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, các hoạt động đào tạo cho người quản lý thư viện và khuyến khích học sinh đọc sách.
Hết tháng 12 năm 2014, Samsung đã tài trợ 50 thư viện thông minh cùng 200.000 đầu sách đến với 60.000 học sinh khắp các vùng trên cả nước.
Riêng ở Hà Tĩnh dự án đã đầu tư thư viện thông minh cho 5 trường THCS. Mỗi thư viện có trị giá gần 200 triệu đồng, ngoài ra hàng năm Samsung sẽ bổ sung thêm các đầu sách cho các thư viện trên.
  • Không xác định